Privacybeleid

Wanneer je op deze website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met me. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd me hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van je persoonsgegevens.

In dit privacybeleid leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat hiermee gebeurt. Dit privacybeleid geldt voor alle interactie tussen jou en Studio Rocket Power, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Studio Rocket Power, gevestigd aan de Laan van Nieuw Guinea 64A te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in dit privacybeleid. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar hallo@studiorocketpower.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens, deze verzamel ik niet.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter helaas niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via hallo@studiorocketpower.com en dan verwijder ik deze data. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar is verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van een ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik je persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je natuurlijk graag als je ergens een vraag over hebt. Zo kun je me bellen, mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik je gegevens krijg via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik bij een volgend contactmoment terugvinden wat we hebben besproken.

Als je vragen hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij mij producten en/of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat we aan de slag gaan kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
 • BTW-nummer (optioneel)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijk voorschrift.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen producten en/of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
 • BTW-nummer (optioneel)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, zoals algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken, dan wil ik je hiervan graag op de hoogte stellen. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens van je om je op de hoogte te houden via mijn nieuwsbrief systeem:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6. Om je nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen.

Als je hebt aangegeven mijn nieuwsbrief en de gratis weggever wilt ontvangen sla ik de volgende gegevens van je op in mijn nieuwsbrief systeem:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

7. Om je je in te schrijven voor webinars en je informatie met betrekking tot deze webinars en diensten toe te sturen.

Als je je hebt ingeschreven voor een webinar stuur ik je daar aanvullende informatie over. Als je hiermee akkoord gaat sla ik de volgende gegevens van je op in mijn webinar systeem:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

8. Om jouw review op mijn website en/of social media te kunnen delen.

Als je mij een review hebt gestuurd, publiceer ik deze op mijn website en/of social media kanalen. Als je hiermee akkoord gaat sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Doorgifte aan partners

Voor het uitvoeren van mijn dienstverlening werk ik samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers en partners zijn onder andere partijen die:

 • Nieuwsbrieven versturen
 • Betalingen en incasso’s afhandelen
 • Webhosting verzorgen
 • Boekhouding doen
 • Webinars verzorgen
 • Online agenda beheren

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van deze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Studio Rocket Power, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Studio Rocket Power heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik van verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomost of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang jouw gegevens worden bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om me te verzoeken je gegevens te verwijderen.

E-mail:

E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:

Je kunt jezelf op ieder gewenst moment je gegevens verwijderen uit het nieuwsbrief systeem.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Rocket Power. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hallo@studiorocketpower.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Studio Rocket Power wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik me aan de meldplicht datalekken en meld dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar hallo@studiorocketpower.com. Dan kan ik direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Studio Rocket Power verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Studio Rocket Power accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Studio Rocket Power om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raad ik je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van dit privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Studio Rocket Power ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, hallo@studiorocketpower.com of per post:

Studio Rocket Power

T.a.v. Rosalie Ywema
Laan van Nieuw Guinea 64A
3531 JM te Utrecht

Studio Rocket Power is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86732781.

Versie: juni 2022

Gegevens

KVK: 86732781
BTW: NL004304416B92
Laan van Nieuw-Guinea 64 A
3531JM Utrecht

Contact

hallo@studiorocketpower.com

Socials